sản phẩm máy lọc nước RO, phụ kiện lọc nước

Trang Chủ >> sản phẩm >>Vật liệu lọc

image

Thiết bị lọc nước đa năng Dewbell F15

Giá gốc : 360.000 đ

image

Lõi lọc nước đa năng F15

Giá gốc : 85.000 đ

image

Lõi lọc số 6 - NEO SENSE - Made In Korea

Giá gốc : 335.000 đ

Giá : 295.000 đ

image

Lõi lọc số 5 - TCR - Made In Korea

Giá gốc : 320.000 đ

Giá : 240.000 đ

image

Lõi lọc số 4 - POST CARBON - Made In Korea

Giá gốc : 300.000 đ

Giá : 230.000 đ

image

Lõi lọc số 3 - M.UF MEMBRANE FILTER

Giá gốc : 650.000 đ

Giá : 450.000 đ

image

Lõi lọc số 2 - PRECARBON - Made In Korea

Giá gốc : 250.000 đ

Giá : 180.000 đ

image

Lõi lọc số 1 - SEDIMENT -Made In Korea

Giá gốc : 180.000 đ

Giá : 150.000 đ

image

Lõi lọc thô

Giá gốc :

image

HẠT LỌC NỔI – XIFO

Giá gốc :

sản phẩm nổi bật